Timetal og indhold

Uddannelsens faglige indhold er tilrettelagt med fokus på at omsætte teori til praksis på en lærerig, indsigtsfuld og inspirerende måde. Der er afsat god tid til hvert område. Akupunktur er et stort og alsidigt fag med en omfangsrig litteratur-mæssig baggrund.

På Aarhus Akupunkturskole benytter vi en obligatorisk teoretisk grundbog, en diagnosebog samt en punktbog. Alle tre bøger er obligatoriske og inkluderet i uddannelsens pris. Undervejs i uddannelsen anbefales forskellig andet litteratur.

Timetal ved uddannelses-start i januar 2016

Akupunkturuddannelsen indeholder 53 undervisningsdage á 7,5 times undervisning plus eksamen.
Det vil sige 397,5 face-to-face undervisningstimer. Hertil skal lægges to hjemme-studietimer for hver undervisningstime.
Det vil sige 2 x 397,5 = 795 hjemme-studietimer. Hertil skal lægges 50 praktiktimer på skolens praktik-klinik.
Til sidst i uddannelsen skrives en skriftlig opgave, hvor man skal påregne cirka 40 hjemmearbejdstimer inkl. vejledertimer.
Uddannelsens samlede timeantal udgør dermed 397,5 + 795 + 50 + 40 = 1282,5 timer

Timetal ved uddannelses-start i august 2016

Akupunkturuddannelsen indeholder 66 undervisningsdage á 7,5 times undervisning plus eksamen.
Det vil sige 495 face-to-face undervisningstimer. Hertil skal lægges to hjemme-studietimer for hver undervisningstime.
Det vil sige 2 x 495 = 990 hjemme-studietimer. Hertil skal lægges 50 praktiktimer på skolens praktik-klinik.
Til sidst i uddannelsen skrives en skriftlig opgave, hvor man skal påregne cirka 40 hjemmearbejdstimer inkl. vejledertimer.
Samlet timetal i alt: 495 + 990 + 50 + 40 = 1575 timer

Timer ud over selve akupunktur-uddannelsen

200 timers anatomi og fysiologi
100 timers sygdomslære
50 timers psykologi
12 timers første hjælp